نوعی صابون که دختر بچه ای را از مرگ حتمی نجات داد

صابون های آنتی باکتریال برای کشتن میکروب های بیماری زا خارج از محیط های مراقبت های بهداشتی موثرتر از آب و صابون ساده نیستند.

هیچ مدرکی مبنی بر اینکه صابون های ضد باکتری در بیشتر شرایط در خانه یا مکان های عمومی موثرتر از صابون ساده برای جلوگیری از عفونت هستند وجود ندارد.

صابون هتلی ایوان از باکیفیت ترین صابون ها می باشد.

بنابراین، صابون ساده در محیط های عمومی، غیر بهداشتی و در خانه توصیه می شود (مگر اینکه پزشک شما دستور دیگری داده باشد).

آیا صابون های آنتی باکتریال مقاومت آنتی بیوتیکی را افزایش می دهند؟

هیچ مدرکی مبنی بر اینکه صابون های ضد باکتری باعث مقاومت آنتی بیوتیکی می شوند وجود ندارد، اما برخی از دانشمندان معتقدند که ممکن است در ایجاد میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک نقش داشته باشند.

برای استفاده در محیط های غیر بهداشتی توصیه می شود
به راحتی در فروشگاه ها پیدا می شود – برچسب را بخوانید!
معمولاً نسبت به صابون های ضد باکتری ارزان تر است
مالش دست ها مهم ترین مرحله در تمیز کردن دست هاستدر مشاغل یا اکثر خانه ها مورد نیاز نیست (مگر اینکه توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما تجویز شده باشد)
موثرتر از صابون ساده در کشتن میکروب های روی دست یا بدن شما نیست
باید حدود دو دقیقه روی دست ها بماند تا روی باکتری ها تاثیر بگذاردصابون مایع به طور کلی برای تمیز کردن دست ها به جای صابون نواری توصیه می شود
استفاده از صابون مایع آسان است و میکروب ها را از فردی به فرد دیگر منتقل نمی کند
بسیاری از صابون‌های مایع دارای یک عامل مرطوب‌کننده نیز هستند، بنابراین ممکن است دست‌های شما در اثر تمیز کردن مکرر دست‌ها به سرعت خشک نشوند.